Projektiammattilaisten puolueeton kohtaamispaikka

Blogit

Tag

Kategoria

Jaa:
Tagit: Projektikulttuuri, Projektin läpivienti, Projektinhallinta
Kategoriat: Projektinhallinta, Projektiosaaminen

Julkaistu: 13.9.2018

Viisi kompastuskiveä konfiguraationhallinnassa

Vuosi toisensa jälkeen kuulen eri organisaatioiden edustajilta, kuinka vaikeaa on pitää konfiguraationhallintajärjestelmä ajan tasalla. Ihan samaa tarinaa ei kuule joka organisaatiosta. Monessa paikassa ei olla päästy vielä edes siihen asti, että voitaisiin murehtia ajantasaisuutta ylipäänsä. Miksi konfiguraationhallinta epäonnistuu joissakin organisaatioissa?

Syitä on monia. Ja kuten organisaatioilla on erilaiset tilanteet ja taustat niin myös syyt epäonnistumiselle vaihtelevat organisaatioittain. Harvalla organisaatiolla on ihan täydellistä bingoriviä seuraavista, mutta epäonnistumiseen riittää pienempikin määrä osumia. Esimerkit eivät ole missään tärkeysjärjestyksessä.

Ensimmäinen kompastuskivi on klassinen johdon sitoutumisen puute. Vaikka olisi visio palvelunhallinnasta ja se viestittäisiinkin niin kompastuskiveksi usein osoittautuu vaatimiseen kulttuurin puute. Vanha sanonta ”Turha odottaa vaatimuksien mukaista toimintaa, jos noudattamatta jättämisestä ei seuraa rangaistusta” pitää paikkansa konfiguraationhallinnassa. Perään kysyminen osoittaa johdon sitoutumista ja läpinäkyvyyden tuoma sosiaalinen paine rangaistukseksi.

Toinen kompastuskivi on liian vaikea kieli. Konfiguraationhallinta tarvitsee prosessiajattelua ja abstraktit hallittavat asiat attribuutteineen tarkkaa käsitteellistä kieltä. Näin siis hallitsemisen näkökulmasta. Tekijöitä varten kieltäjä käsitteistöä pitää yksinkertaistaa rajusti. Konfiguraationhallinnasta viestimisessä pitää laskeutua kuulijan tasolle. Mikä tuo taso on vaihtelee kuulijan mukaan, mutta yleissääntö on kuulijan kielellä, kuulijan näkökulmasta ja kuulijan päivittäisiä ongelmia ratkaisten.

Kolmas kompastuskivi on prosessien kypsymättömyys. Konfiguraationhallintaa ei voi saada onnistumaan ellei konfiguraationhallinnan kohteena olevien asioiden elinkaarta pystytä hallitsemaan. Pitää pystyä ottamaan koppi huomisesta muutoksesta ja poistosta. Jos varsinainen tuotantoprosessi ei toimi, on myös datan käsittely mahdotonta. Usein konfiguraationhallinta alkaa tuotantoprosessien kehittämisellä. Huonompikin tekosyy, kuten konfiguraationhallinta tuotantoprosessien stabiloimiseksi kelpaa. Onhan tuloksena paremmat ja tehokkaammin tuotetut palvelut.

Neljäs kompastuskivi on liika monimutkaisuus työkaluissa. 34. Manuaalisesti täytettävä tekninen yksityiskohta rakenneosan tiedoissa on omiaan tappamaan motivoituneimmankin ja kyvykkäimmän henkilön uskon konfiguraationhallintaan.  Kaikki tieto ei ole automaattisin keinoin saatavissa ja vaikka olisikin niin automatisointi ei ole aina kykyjen rajoissa tai tehokasta. Silti automaatiota pitää hyödyntää ja omalle kyvykkyydelle ylläpitää manuaalista tietoa pitää olla hyvin hyvin nöyrä.

Viides kompastuskivi on olla hyödyntämättä tietoa. Tällöin suurella vaivalla kootulla tiedolla ei saavuteta tavoitetta paremmista päätöksistä ja tehokkaammista prosesseista. Samoin hyötyjen toteen näyttäminen ja onnistumistarinoiden tuoma usko tekemiseen jää syntymättä. Sinnikkäinkään ei jaksa, ellei näe työnsä tarkoituksen toteutuvan.

Syitä epäonnistumiseen on siis paljon. Ensimmäinen askel kohti parempaa on myöntää epäonnistumisensa. Toinen askel on tietää missä epäonnistui, kolmas askel miksi epäonnistui ja neljäs askel suunnitella toimenpiteet, jolla voi onnistua. Sitten pitää vielä toteuttaa suunnitelma ja tarkistaa, oliko sillä haluttu vaikutus.

Lisää tietoa konfiguraationhallinasta saat CMDB Foundation -kurssilla.Siinä käydään läpi mitä tunnustetuimmassa IT-palvelunhallinnan parhaiden käytäntöjen viitekehyksessä on kirjattu konfiguraationhallinnan parhaiksi käytännöiksi. Tervetuloa mukaan sinne. Katso myös aikaisemmat blogit sekä webinaarit Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupasta.

lari_peltoniemi_PP
Lari Peltoniemi

Kirjoittaja on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on myös Suomen ensimmäinen sertifioitu ITIL Practitioner -kouluttaja.


Kirjoittaja:
Lari Peltoniemi
Organisaation nimi:
Wakaru Oy

Hakutulokset

Julkaistu: 19.8.2016

Projektijohtamisen viisi haastetta

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Muutoksienhallinta, Onnistuminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Työkuormien hallinta tiimissä

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Onnistuminen, Osaaminen, Projektinhallinta, Resurssienhallinta,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 8.9.2016

Successful global roll-outs – Processes, system & people 2/2

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Midagon Oy
Julkaistu: 8.9.2016

Successful global roll-outs – Processes, system & people 1/2

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Midagon Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Projektin kustannushallinta

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Kehittäminen, Kustannushallinta, Osaamisen kehittäminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Ketterää salkunhallintaa – läpinäkyvää muutoshallintaa!

Kategoria(t): Projektinhallinta, Salkunhallinta,
Tagi(t): Projektinhallinta, Salkunhallinta,

Sofigate Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Muutoksen ytimessä hehkuu huipputiimi

Kategoria(t): Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Muutoksen johtaminen,

Midagon Oy
Julkaistu: 20.8.2016

Vuorovaikutus ja luottamus ovat voimaa projektitiimeissa

Kategoria(t): Leadership, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Projektinjohtaminen, Valmentava johtaminen,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 20.8.2016

Palautteen merkitys kehittymiselle

Kategoria(t): Leadership, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Osaaminen, Vuorovaikutus,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 20.8.2016

Muutos ei tapahdu strategiakalvoilla vaan tekemisen tasolla

Kategoria(t): Projektinjohtaminen, Strategia,
Tagi(t): Digitalisaatio, Henkilöstojohtaminen, Johtaminen, Muutoksen johtaminen,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 21.8.2016

Törkeä lupaus ja mitä siitä seuraisi

Kategoria(t): Leadership, Osaamisen kehittäminen,
Tagi(t): Henkilöstojohtaminen, Johtaminen, Osaaminen, Valmentava johtaminen,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 21.8.2016

Vasara ja nauloja: erilaiset ongelmat, erilaiset ajattelutavat

Kategoria(t): Leadership, Osaamisen kehittäminen,
Tagi(t): Henkilöstojohtaminen, Johtaminen, Osaaminen,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 21.8.2016

Onko projekteissa riittävästi Lean:a?

Kategoria(t): Projektimenetelmät, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Lean, Onnistuminen, Projektinjohtaminen,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 21.8.2016

Päin Pilveä!

Kategoria(t): Leadership, Muutos,
Tagi(t): Digitalisaatio, IoT, Johtaminen, Muutoksen johtaminen,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Hyvistä lähtökohdista menestykseen!

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Onnistuminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Apua, projektini on kriisissä!

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Kriisien hallinta, Muutoksienhallinta, Projektin läpivienti, Projektinjohtaminen, Riskienhallinta,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Osaava kumppani varmistaa onnistumisen

Kategoria(t): Projektinjohtaminen, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Onnistuminen, Osaaminen, Osaamisen kehittäminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Aika on uusiutumaton luonnonvara – 10 vinkkiä projektipäällikölle projektin toteutuksen ajalle

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Aikataulu, Johtaminen, Muutoksienhallinta, Projektinhallinta, Projektiviestintä,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Exceleitä, powerpointteja ja muita projektinhallintahäkkyröitä

Kategoria(t): Projektinjohtaminen, Työkalut,
Tagi(t): Kehittäminen, Osaaminen, Osaamisen kehittäminen, Projektinjohtaminen, Työkalut,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Kiitä, anna tunnustusta ja palkitse. Kehu ryhmää ja yksilösuorituksia.

Kategoria(t): Leadership, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Osaaminen, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 23.8.2016

Ovatko sopivat turvamarginaalit projektin pelastus?

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Onnistuminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen, Riskienhallinta,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 23.8.2016

Mallikas projektin muutoshallinta on kaikkien osapuolien etu

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Aikataulu, Kustannushallinta, Muutoksienhallinta, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 25.8.2016

Pienet projektit – pahin päänsärky

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Kriisien hallinta, Projektinhallinta, Resurssienhallinta,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 1.9.2016

Kun digitalisoit, tee se laadukkaasti

Kategoria(t): Yleinen / muu,
Tagi(t): Digitalisaatio,

Sofigate Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Menneisyyden vangit

Kategoria(t): Kehittäminen, Yleinen / muu,
Tagi(t): Digitalisaatio, Kehittäminen,

Sofigate Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Miten monikanavaisuus voi olla oston este?

Kategoria(t): Kehittäminen, Yleinen / muu,
Tagi(t): Digitalisaatio, Kehittäminen, Muu,

Sofigate Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Pienin askelin eteenpäin projektitoiminnan kehittämisessä

Kategoria(t): Kehittäminen, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Kehittäminen, Projektin aloittaminen, Projektin läpivienti, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 18.8.2016

Projektin päättämisen riemu

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Projektin päättäminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 2.9.2016

Miten muodostat tehokkaan projektiryhmän?

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Projektinhallinta, Projektiviestintä, Resurssienhallinta,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Uusia toimintoja Project Online -resurssihallintaan

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen, Työkalut,
Tagi(t): Kehittäminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen, Resurssienhallinta, Työkalut,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 8.9.2016

Projektin liiketoimintahyötyjä ei pidetä tärkeinä

Kategoria(t): Business-case, Projektinhallinta,
Tagi(t): Projektikulttuuri, Projektin läpivienti, Projektinhallinta,

Midagon Oy
Julkaistu: 1.9.2016

Dataa tankissa ennen kuin pelikaani turbiinissa

Kategoria(t): Kehittäminen, Yleinen / muu,
Tagi(t): Digitalisaatio, Kehittäminen,

Sofigate Oy
Julkaistu: 18.8.2016

Toteutuvatko projektisi suunnitellut hyödyt

Kategoria(t): Strategia, Yleinen / muu,
Tagi(t): Muutoksen johtaminen,

Midagon Oy
Julkaistu: 18.8.2016

Business case – onko tässä nyt järkeä?

Kategoria(t): Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Projektinhallinta,

Midagon Oy
Julkaistu: 18.8.2016

Projektijohtaminen osaksi arkea

Kategoria(t): Projektinhallinta,
Tagi(t): Projektikulttuuri, Projektinhallinta,

Midagon Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Discovery Starts a Process Mining Project

Kategoria(t): Yleinen / muu,
Tagi(t): Kehittäminen, Muu,

Midagon Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Toiminnanohjausjärjestelmän onnistuminen edellyttää oikeaa kehitysmetodologiaa

Kategoria(t): Projektinjohtaminen, Työkalut,
Tagi(t): Kehittäminen, Muu, Projektinhallinta,

Midagon Oy
Julkaistu: 8.9.2016

Suomi punnersi Digibarometrin kärkeen, mutta onko meillä pokkaa hyödyntää paalupaikkamme?

Kategoria(t): Yleinen / muu,
Tagi(t): Digitalisaatio,

Midagon Oy
Julkaistu: 8.11.2016

Avuttomuuden kierteestä aikaansaamiseen tiimissä

Kategoria(t): Muutos, Osaamisen kehittäminen,
Tagi(t): Kehittäminen,

Coaching House Finland Oy
Julkaistu: 18.8.2016

Mihin tarvitaan hankejohtamista agile-aikana?

Kategoria(t): Projektinjohtaminen, Yleinen / muu,
Tagi(t): Johtaminen, Osaamisen johtaminen,

Midagon Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Mikä saa ihmiset suoriutumaan erinomaisesti?

Kategoria(t): Projektinjohtaminen, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Onnistuminen, Osaaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 22.9.2016

Kesäloman tiedonkeruuta ja analytiikkasovellutuksia

Kategoria(t): Strategia, Työkalut,
Tagi(t): Digitalisaatio, Hyödyt, IoT, Mittarit, Työkalut,

Cerion Solutions Oy
Julkaistu: 22.9.2016

Onnistuneen projektin ainekset

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Käyttöönotto , Muutoksen johtaminen, Omistajuus, Onnistuminen, Projektinhallinta,

Cerion Solutions Oy
Julkaistu: 7.10.2016

Projektin sidosryhmäyhteistyö – tärkein asiakastyytyväisyyden varmistaja!

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen, Riskienhallinta, Sidosryhmät,

Projnik
Julkaistu: 7.10.2016

Ymmärrä työyhteisösi ja kehity tiimipelaajaksi

Kategoria(t): Projektiosaaminen, Yleinen / muu,
Tagi(t): Johtaminen, Projektiviestintä, Tuloksen arvo, Vuorovaikutus,

Projnik
Julkaistu: 14.10.2016

Lessons Learned – projektirutiini vailla merkitystä vai onko?

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Hyödyt, Lessons Learned, Osaamisen johtaminen, Projektin päättäminen, Projektinjohtaminen,

Cerion Solutions Oy
Julkaistu: 14.10.2016

Projektipäällikkö – asennetta ja osaamista

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Muutoksen johtaminen, Osaaminen, Osaamisen kehittäminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Cerion Solutions Oy
Julkaistu: 26.10.2016

Projektin sidosryhmien johtaminen

Kategoria(t): Projektimenetelmät,
Tagi(t): Johtaminen, Projektin läpivienti, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen, Sidosryhmät,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 28.10.2016

Lupa erehtyä, siis ajautua erilleen vai?

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Henkilöstojohtaminen, Kriisien hallinta, Onnistuminen, Osaamisen johtaminen, Valmentava johtaminen,

Cerion Solutions Oy
Julkaistu: 16.11.2016

Jos ainoa työkalusi on vasara, kaikki ongelmasi näyttävät nauloilta

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Kehittäminen, Ketterät mallit, Osaamisen kehittäminen, Projektin läpivienti, Projektinhallinta,

Wakaru Oy
Julkaistu: 17.11.2016

Onsightin Microsoft Project -ratkaisuvalikoima laajeni ERP -integraatioilla

Kategoria(t):
Tagi(t):

Onsight Helsinki Oy
Julkaistu: 17.11.2016

Office 365 Project Portfolio Dashboard – Uusia näkymiä salkkuun, projekteihin ja resursseihin

Kategoria(t): Projektinhallinta,
Tagi(t): Osaamisen kehittäminen, Projektinhallinta,

Onsight Helsinki Oy
Julkaistu: 17.11.2016

Kumpi joustaa, prosessi vai työkalu?

Kategoria(t): Strategia, Työkalut,
Tagi(t): Arviointi, Ohjelmistot, Työkalut,

Silverbucket Oy
Julkaistu: 17.11.2016

5 syytä siihen, miksei Excel ole paras työkalu resursointiin

Kategoria(t): Työkalut,
Tagi(t): Resurssienhallinta, Työkalut,

Silverbucket Oy
Julkaistu: 24.11.2016

Viisi syytä, miksi projektinhallintasi epäonnistuu

Kategoria(t): Projektinhallinta, Työkalut,
Tagi(t): Ohjelmistot, Onnistuminen, Projektin läpivienti, Projektinhallinta, Projektiviestintä,

Joiqucom Oy
Julkaistu: 24.11.2016

6 tapaa, miten digityötila tukee projektinhallintaasi

Kategoria(t): Projektinhallinta, Työkalut,
Tagi(t): Hyödyt, Ohjelmistot, Projektikulttuuri, Projektinhallinta, Projektiviestintä,

Joiqucom Oy
Julkaistu: 28.11.2016

Tehdäänkö niin kuin aina vai kokeillaanko jotain uutta ja ketterää

Kategoria(t): Muutos, Osaamisen kehittäminen,
Tagi(t): Ketterät mallit, Lean, Muutoksen johtaminen, Muutoksienhallinta, Safe,

CGI
Julkaistu: 28.11.2016

Näin saat jatkuvan kehittämisen Lean-periaatteet käyttöön IT projekteissa

Kategoria(t): Muutos, Projektinhallinta,
Tagi(t): Ketterät mallit, Lean, Projektinhallinta, Safe,

CGI
Julkaistu: 29.11.2016

Projektin onnistuminen vaatii myös johtajuustaitoja

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Osaamisen kehittäminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Aalto University Professional Development
Julkaistu: 18.12.2016

Sovellussalkku on osa EU:n GDPR-tietosuojavaatimuksien johtamista

Kategoria(t): Portfolion hallinta, Salkunhallinta,
Tagi(t): Hyödyt, Johtaminen, Kehittäminen, Muutoksienhallinta, Salkunhallinta,

Thinking Portfolio Oy
Julkaistu: 18.12.2016

Projektisalkulla tuloksellisuutta SOTE- ja maakuntauudistukseen

Kategoria(t):
Tagi(t): Hyödyt, Johtaminen, Kehittäminen, Projektisalkku , Salkunhallinta,

Thinking Portfolio Oy
Julkaistu: 18.12.2016

Projektisalkunhallinta on hyvää johtajuutta

Kategoria(t): Leadership, Projektitoimisto (PMO),
Tagi(t): Muutoksen johtaminen, Ohjausryhmä, Portfolion hallinta, Projektisalkku , Projektitoimisto (PMO),

Thinking Portfolio Oy
Julkaistu: 18.12.2016

Hyvä projektisalkun auditointisuunnitelma

Kategoria(t): Kehittäminen, Leadership,
Tagi(t): Arviointi, Hyödyt, Johtaminen, Projektikulttuuri, Tuloksen arvo,

Thinking Portfolio Oy
Julkaistu: 4.1.2017

Projektisalkku SOTE- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tukena

Kategoria(t): Projektinhallinta, Salkunhallinta,
Tagi(t): Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Projektikulttuuri, Projektinhallinta, Projektisalkku ,

Thinking Portfolio Oy
Julkaistu: 4.1.2017

Erehtyminen osana projektisalkunhallintaa ja kokeilukulttuuria

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Arviointi, Mittarit, Onnistuminen, Osaamisen johtaminen, Tuloksen arvo,

Thinking Portfolio Oy
Julkaistu: 26.1.2017

Projektijohtamisella kohti työn imua

Kategoria(t): Kehittäminen, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Projektinjohtaminen, Valmentava johtaminen, Vuorovaikutus,

Projnik
Julkaistu: 27.1.2017

4 Ways Leaders Can Build a Culture of Trust & Openness

Kategoria(t): Leadership,
Tagi(t): Johtaminen, Kehittäminen, Lessons Learned, Onnistuminen, Vuorovaikutus,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 29.1.2017

Mikä Uuden Ajan Johtaminen?

Kategoria(t):
Tagi(t):

Talent Vectia
Julkaistu: 29.1.2017

Projektiosaamisen puute vaikeuttaa yritysten kasvustrategioiden toimeenpanoa

Kategoria(t): Projektinjohtaminen, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Lean, Osaaminen, Osaamisen johtaminen, Projektinjohtaminen,

Talent Vectia
Julkaistu: 29.1.2017

Lean projektijohtamisessa

Kategoria(t):
Tagi(t): Lean, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Talent Vectia
Julkaistu: 29.1.2017

Lean ja ketterät menetelmät projektitoiminnassa

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Ketterät mallit, Lean, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Talent Vectia
Julkaistu: 30.9.2016

Arjen teoilla Euroopan parhaaksi

Kategoria(t):
Tagi(t): Osaamisen johtaminen,

Talent Vectia
Julkaistu: 30.9.2016

Sote- ja aluehallintouudistus – murroksesta onnistumiseen

Kategoria(t):
Tagi(t): Muu,

Talent Vectia
Julkaistu: 30.9.2016

Onnistu integraatiossa

Kategoria(t): Muutos,
Tagi(t): Muu,

Talent Vectia
Julkaistu: 30.9.2016

Vähemmän järjestelmää – enemmän johtamista

Kategoria(t):
Tagi(t): Lean,

Talent Vectia
Julkaistu: 30.9.2016

The role of Product management needs to upgrade

Kategoria(t): Yleinen / muu,
Tagi(t):

Talent Vectia
Julkaistu: 30.9.2016

Sote vaatii strategian

Kategoria(t): Yleinen / muu,
Tagi(t):

Talent Vectia
Julkaistu: 3.2.2017

7 hyötyä, jotka digityötila tarjoaa projektillesi

Kategoria(t): Projektinhallinta, Työkalut,
Tagi(t): Ohjelmistot, Projektinhallinta, Projektiviestintä, Työkalut, Vuorovaikutus,

Joiqucom Oy
Julkaistu: 3.2.2017

Hyvää tekevää projektityötä

Kategoria(t): Projektimenetelmät, Projektinhallinta,
Tagi(t): Kehittäminen, Käyttöönotto , Muutoksen johtaminen, Ohjelmistot, Projektinhallinta,

ProjectTOP
Julkaistu: 6.2.2017

Projektipomon projektin aloittamisen vinkit

Kategoria(t):
Tagi(t): Johtaminen, Projektin aloittaminen, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 7.2.2017

Projektiprosessien kehittäminen työkalun avulla

Kategoria(t): Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Ohjelmistot, Projektikulttuuri, Projektinjohtaminen,

Silverbucket Oy
Julkaistu: 8.2.2017

APUA! Projektipäällikkölle muutos on pysyvä asia.

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Muutoksienhallinta, Projektinjohtaminen, Riskienhallinta,

Kristiina Ruusunen Oy
Julkaistu: 7.2.2017

Valmennus taklaamaan projektin henkilöriskejä

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Projektikulttuuri, Projektinjohtaminen, Riskienhallinta,

Kristiina Ruusunen Oy
Julkaistu: 8.2.2017

Projektipäällikkötyön Work Coachingilla parempaan työhyvinvointiin

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Kriisien hallinta, Projektikulttuuri, Projektinjohtaminen, Riskienhallinta,

Kristiina Ruusunen Oy
Julkaistu: 15.2.2017

Projektipomon vinkit projektin kustannushallintaan

Kategoria(t):
Tagi(t): Projektin läpivienti, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 21.2.2017

Kyselytutkimus: Epäonnistumisia siedetään huonosti suomalaisyrityksissä

Kategoria(t):
Tagi(t): Johtaminen,

Talent Vectia
Julkaistu: 21.2.2017

Projektiosaamisen puute vaikeuttaa yritysten kasvustrategioiden toimeenpanoa

Kategoria(t): Projektinjohtaminen, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Projektinjohtaminen,

Talent Vectia
Julkaistu: 1.3.2017

Boostia kehittämiseen ja muutoksiin

Kategoria(t): Kehittäminen, Leadership,
Tagi(t): Muutoksen johtaminen, Projektikulttuuri, Projektinjohtaminen, Valmentava johtaminen, Vuorovaikutus,

Caleidocons Oy
Julkaistu: 1.3.2017

Tuottavuus edellyttää luottamusta

Kategoria(t): Leadership, Projektinhallinta,
Tagi(t): Digitalisaatio, Muutoksen johtaminen, Onnistuminen, Projektinjohtaminen, Riskienhallinta,

Caleidocons Oy
Julkaistu: 2.3.2017

Projektipomo: Teknologia- ja mediamurros projektihallinnassa

Kategoria(t): Projektinhallinta,
Tagi(t): Johtaminen, Projektinhallinta, Vuorovaikutus,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 8.3.2017

Mikä infraprojekteissa mättää - Osa 1

Kategoria(t): Projektinhallinta, Yleinen / muu,
Tagi(t): Onnistuminen, Projektin aloittaminen,

Suomen Projekti-Instituutti Oy
Julkaistu: 8.3.2017

Projektit kuntoon

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Kehittäminen, Onnistuminen, Projektin läpivienti, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

DiscoverIT
Julkaistu: 8.3.2017

Kestävään kehitykseen liittyviä mittareita

Kategoria(t): Projektimenetelmät, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Arviointi, Johtaminen, Mittarit, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

DiscoverIT
Julkaistu: 9.3.2017

Kasvuyrityksen muutosjohtajuuden näytönpaikka, osa 2

Kategoria(t):
Tagi(t):

Cerion Solutions Oy
Julkaistu: 14.3.2017

Thinking Portfolio Insights Cookbook julkaistu!

Kategoria(t): Projektinhallinta, Salkunhallinta,
Tagi(t): Lessons Learned, Portfolion hallinta, Projektinhallinta, Riskienhallinta, Salkunhallinta,

Thinking Portfolio Oy
Julkaistu: 8.9.2016

Off-shore lessons in team building

Kategoria(t): Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Projektinjohtaminen,

Midagon Oy
Julkaistu: 8.9.2016

Process Analysis and Benefits Realization Execution

Kategoria(t): Työkalut, Yleinen / muu,
Tagi(t): Kehittäminen, Työkalut,

Midagon Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Tuloksen arvo, teoreettista roskaako?

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Kustannushallinta, Mittarit, Onnistuminen, Tuloksen arvo,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Onnistunut projekti – hyvä fiilis!

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Onnistuminen, Projektin läpivienti, Projektinjohtaminen, Projektiviestintä, Riskienhallinta,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

Projektin riskienhallinta – turhaa mörköjen maalausta?

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Projektinhallinta, Riskienhallinta,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 19.8.2016

”Sitä saat, mitä mittaat” – Ohjaavatko mittarit toimintaasi oikeaan suuntaan?

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Mittarit, Onnistuminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 20.8.2016

Radikaali iso ”D” eli digitalisaatio

Kategoria(t): Leadership, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Digitalisaatio, Johtaminen, Muutoksen johtaminen,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 8.3.2017

IT-projektien laajuuden arviointi - tuurilla oikein?

Kategoria(t): Projektimenetelmät, Projektinhallinta,
Tagi(t): Arviointi, Kustannushallinta, Osaaminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

DiscoverIT
Julkaistu: 19.8.2016

Miksi digitalisaatio ei etene?

Kategoria(t): Kehittäminen,
Tagi(t): Digitalisaatio, Kehittäminen, Muu,

Sofigate Oy
Julkaistu: 20.8.2016

Mitä tapahtuisi, jos asiakkaan ja toimittajan projektitiimi tekisivät oikeasti yhteistyötä?

Kategoria(t): Projektinjohtaminen, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Projektinjohtaminen, Valmentava johtaminen,

Sovelto Oyj
Julkaistu: 27.12.2016

Kasvuyrityksen muutosjohtajuuden näytönpaikka – osa 1

Kategoria(t): Muutos, Strategia,
Tagi(t): Hyödyt, Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Ohjausryhmä, Onnistuminen,

Cerion Solutions Oy
Julkaistu: 20.4.2017

Kasvuyrityksen muutosjohtajuuden näytönpaikka, osa 3

Kategoria(t): Leadership, Muutos,
Tagi(t): Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Muutoksienhallinta, Onnistuminen,

Cerion Solutions Oy
Julkaistu: 4.5.2017

Osallistavalla suunnittelulla vaikuttaviin projekteihin

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Onnistuminen, Projektikulttuuri, Projektinjohtaminen, Resurssienhallinta, Vuorovaikutus,

Projnik
Julkaistu: 12.5.2017

Tarjous hyväksytty ja seuraavaksi henkilöresurssien metsästys?

Kategoria(t): Projektinhallinta, Työkalut,
Tagi(t): Ohjelmistot, Projektin aloittaminen, Projektin läpivienti, Resurssienhallinta,

Silverbucket Oy
Julkaistu: 12.5.2017

Positiivinen projektikulttuuri tuottavuuden moottorina

Kategoria(t): Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Onnistuminen, Projektikulttuuri, Resurssienhallinta, Sidosryhmät, Vuorovaikutus,

Silverbucket Oy
Julkaistu: 19.8.2016

Menestystekijä: Osaamisen tasapainoinen kehittäminen

Kategoria(t): Kehittäminen, Osaamisen kehittäminen,
Tagi(t): Kehittäminen, Osaaminen, Osaamisen kehittäminen, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 15.5.2017

Projektipomo: Menestystekijänä osaamisen tasapainoinen kehittäminen

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen,
Tagi(t): Osaaminen, Osaamisen kehittäminen, Resurssienhallinta,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 29.5.2017

Ketteryys alkaa hyvästä Business Casesta

Kategoria(t): Business-case, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Ketterät mallit, Lean, Projektikulttuuri, Projektin aloittaminen,

Thinking Portfolio Oy
Julkaistu: 8.6.2017

Systems Engineering projektinhallinnan tukena

Kategoria(t): Projektimenetelmät, Työkalut,
Tagi(t): Hyödyt, Kehittäminen, Onnistuminen, Projektinhallinta, Riskienhallinta,

SYSE Oy
Julkaistu: 22.6.2017

Ryhtiä luovuuteen projektien fasilitointi-menetelmillä!

Kategoria(t): Projektimenetelmät, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Kehittäminen, Muutoksen johtaminen, Projektikulttuuri, Projektin läpivienti, Työkalut,

Projnik
Julkaistu: 21.8.2017

Projektipomo: Projektin pelisäännöt

Kategoria(t): Projektinhallinta,
Tagi(t): Johtaminen, Onnistuminen, Projektikulttuuri, Projektin aloittaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 11.9.2017

Resursointityökalu – kuka hyötyy ja miten?

Kategoria(t): Työkalut, Yleinen / muu,
Tagi(t): Hyödyt, Ohjelmistot, Resurssienhallinta, Työkalut,

Silverbucket Oy
Julkaistu: 11.9.2017

Vinkit työkaluhankintaprosessiin – mitä ottaa huomioon?

Kategoria(t): Kehittäminen, Työkalut,
Tagi(t): Kehittäminen, Käyttöönotto , Ohjelmistot, Projektin läpivienti, Työkalut,

Silverbucket Oy
Julkaistu: 27.9.2017

Mikä infraprojekteissa mättää? - Osa 2

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Aikataulu, Johtaminen, Projektin läpivienti, Projektinjohtaminen, Resurssienhallinta,

Suomen Projekti-Instituutti Oy
Julkaistu: 11.10.2017

Is Growth Merely a By-Product of Successful and Profitable Business Operations?

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Projektin läpivienti, Projektinjohtaminen,

Cerion Solutions Oy
Julkaistu: 18.10.2017

KOLME ASKELTA KETTERÄÄN PROJEKTIJOHTAMISEEN

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Kehittäminen, Ketterät mallit, Projektikulttuuri, Projektinjohtaminen,

Talent Vectia
Julkaistu: 25.10.2017

Ketteryyttä vai poukkoilua? Kahdeksan onnistumisen teesiä

Kategoria(t): Kehittäminen, Salkunhallinta,
Tagi(t): Johtaminen, Kehittäminen, Ketterät mallit, Lean, Salkunhallinta,

Suomen Projekti-Instituutti Oy
Julkaistu: 10.11.2017

Itseohjautuvat tiimit – kokeilukelpoinen ratkaisu vai ideaalimaailman utopiaa?

Kategoria(t): Muutos, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Projektikulttuuri, Projektinhallinta, Vuorovaikutus,

Projnik
Julkaistu: 13.11.2017

Toimitusprojektien salkunhallinnan erityispiirteet

Kategoria(t):
Tagi(t): Portfolion hallinta, Salkunhallinta,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 27.11.2017

Projektipomo: Varaudu muutoksiin ja pidä projekti hallinnassa

Kategoria(t):
Tagi(t): Muutoksienhallinta, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Dovre Group Oyj
Julkaistu: 2.2.2018

Kan kommunstrategier projekteras ? – Förståss!?

Kategoria(t): Muutos, Strategia,
Tagi(t): Henkilöstojohtaminen, Muutoksen johtaminen, Projektinjohtaminen, Salkunhallinta, Sidosryhmät,

Projnik
Julkaistu: 19.3.2018

Onnistuimmeko nyt, entä ensi kerralla?

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Wakaru Oy
Julkaistu: 19.3.2018

DevOps vai OPSdev?

Kategoria(t): Projektimenetelmät, Projektinhallinta,
Tagi(t): Ketterät mallit, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Wakaru Oy
Julkaistu: 20.4.2018

Aika vaihtaa raskassoutuinen vesiputousmalli?

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,
Tagi(t): Projektin läpivienti, Projektinhallinta, Projektinjohtaminen,

Wakaru Oy
Julkaistu: 13.9.2018

Viisi kompastuskiveä konfiguraationhallinnassa

Kategoria(t): Projektinhallinta, Projektiosaaminen,
Tagi(t): Projektikulttuuri, Projektin läpivienti, Projektinhallinta,

Wakaru Oy
Julkaistu: 13.9.2018

Oppijan koulu – #FAIL 4 – Jämähtäminen

Kategoria(t): Osaamisen kehittäminen, Yleinen / muu,
Tagi(t): Onnistuminen, Osaaminen,

Wakaru Oy
Julkaistu: 19.9.2018

15 mielensä pahoittajaa / Epäonnistunut hyväksymistestaus

Kategoria(t): Muutos, Työkalut,
Tagi(t): Muutoksienhallinta, Onnistuminen, Projektin läpivienti, Projektinhallinta, Riskienhallinta,

ProjectTOP

Yritykset

Yhdistykset

Käytämme sivustolla evästeitä sivun toimivuuden varmistamiseksi. Evästeitä hyödynnetään myös palveluiden käytön tilastoinnissa sekä käyttökokemuksen kehittämisessä. Jatkamalla selaamista hyväksyt evästeiden käytön.
Lisätietoja Ok